टीडीएस (TDS) म्हणजे काय ? | TDS Meaning in Marathi

कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यस्थेमधील कर हा सर्वात महत्वाचा घटक असतो, कारण कर हा देशाच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत मानला जातो. कर आकारून येणाऱ्या उत्पन्नाचे नियोजन करण्यासाठी भारतात भारत सरकारद्वारे आयकर विभाग, महसूल विभाग अशा विविध विभागांची स्थपणा करण्यात आली आहे.

या लेखात आपण भारतात आकारल्या जाणाऱ्या TDS नामक करासंबंधित विविध माहितीचा आढावा घेणार आहोत,

अनुक्रमणिका


टीडीएस म्हणजे काय ? – TDS Meaning in Marathi

TDS हा भारतीय सरकारद्वारे आकारला जाणारा एक प्रकारचा कर (टॅक्स) आहे, जो वेतन, व्याज, व्यावसायिक शुल्क, कमिशन अथवा भाडे यांसारख्या उत्पन्नाच्या स्रोतांमधून वजा केला जातो. जो व्यक्ती उत्पन्न प्राप्त करतो, तो व्यक्ती TDS भरण्यास मानकरी ठरतो.

या व्यतिरिक्त असे अनेक आर्थिक व्यवहार होता असतात, ज्यामधून भारतीय सरकारद्वारे TDS आधीच कापून घेतला जातो, म्हणजे जे उत्पन्न मिळते ते TDS वजा करूनच हा हाती पडते. TDS व्यतिरिक्त व्यक्ती जेव्हा एकूण वार्षिक उत्पन्नावर कर भरतो, तेव्हा त्याने आधीच भरलेल्या TDS च्या आधारे संपूर्ण कराची रक्कम ही समायोजित (Adjust) केली जाते.

समजा, एक “अबक” नामक कंपनी आहे. या कंपनीला ५०,००० हजार रुपये “रमेश” यानां देणे आहे, तर अशात “अबक” ही कंपनी “रमेश” यांना ५०,००० रुपये देण्यापूर्वी, कंपनी प्रथम एकूण ५०,००० रुपयांमधून TDS वजा करेल, व उर्वरित रक्कम ही रमेश याना देईल.  समजा TDS चा दर १०% इतका आहे, तर अशात कंपनी ५००० रुपये TDS वजा करून ४५,००० हजार रुपये रमेश याना देईल व उर्वरित ५००० रुपये कंपनीद्वारे आयकर विभागात (Income Tax Department) डिपॉसिट केली जाईल.


TDS Full Form in Marathi

T – Tax
D – Deduct
S – At Sources
 

TDS चा फुल फॉर्म “Tax Deduct At Sources” असून याचा मराठी अर्थ “उत्पन्न स्रोतांवर कर कपात” असा होतो. स्रोत म्हणजे जेथून उत्पन्न अथवा रक्कम येणार आहे आणि कर कपात म्हणजे टॅक्स कट होणे अथवा करणे.


TAN म्हणजे काय ?

TAN हा TDS संबंधित एक महत्वपूर्ण घटक आहे. TAN ला “Tax Deduction Account Number” देखील म्हटले जाते. TAN हा १० अंकी कर कपात खाते क्रमांक असतो, जो प्रत्येक कर भरणाऱ्या व्यक्तीकडे असणे अनिवार्य आहे.

आयकर कायदा १९६१ च्या, कलम २०३ A नुसार, “TDS Return” वर, आयकर विभागाद्वारे प्रदान केलेल्या TAN चा उल्लेख असणे अनिवार्य आहे. Tax Deduction Account Number प्राप्त करण्यासाठी आपण ऑनलाईन पद्धतीने देखील आवेदन करू शकतो, ज्यासाठी आपल्याला फॉर्म ४९-B भरावा लागतो.


TDS Return म्हणजे काय ?

TDS कर कपात केल्यावर, कर कपात करणाऱ्या व्यक्तीला अथवा संस्थेला, तो सरकारी तिजोरीत म्हणजेच भारताच्या आयकर विभागात जमा करावा लागतो. TDS जमा कारण्याव्यतिरिक कर कपात करणाऱ्या व्यक्तीला अथवा संस्थेला एक “TDS Return” देखील इनकम टॅक्स विभागामध्ये फाईल करावे लागते अथवा जमा करावे लागते.

TDS Return म्हणजे TDS भरल्याचे त्रैमासिक रिपोर्ट्स होय. जो ही TDS स्वरूपात कर भरला जातो, त्यासंबंधित दर तीन महिन्याला एक रिपोर्ट इनकम टॅक्स विभागात जमा करावी लागते. या रिपोर्टमुळे आपल्याला, जे एकूण टॅक्स भरायचे असते त्यामध्ये क्रेडिट मिळते. तसेच TDS Return जमा करणे, प्रत्येक कर निर्धारकांसाठी अनिवार्य असते.

TDS Return जमा करण्याची, शेवटची तारीख कोणती, हे आपण खालील तक्त्यात पाहणार आहोत,

त्रैमासिक कालावधी वेळ मर्यादा
एप्रिल ते जून ३१ जुलै
जुलै ते सप्टेंबर ३१ ऑक्टोबर
ऑक्टोबर ते डिसेंबर ३१ जानेवारी
जानेवारी ते मार्च ३१ मे

TDS प्रमाणपत्र

TDS लागू झाल्यानंतर कर देयकाला जे प्रमाणपत्र दिले जाते, त्याला TDS प्रमाणपत्र असे म्हणतात. फॉर्म न. १६, फॉर्म न. १६ A, फॉर्म न. १६ B आणि फॉर्म न. १६ C हे TDS चे प्रमाणपत्र आहे. जो व्यक्ती उत्पन्नातून TDS कर कपात करतो, तेव्हा ज्या व्यक्तीने कर कपात केला आहे, त्याने कर निर्धारकला TDS कपात प्रमाणपत्र जारी करणे गरजेचे असते.

TDS कपात झाल्यावर, कर निर्धारकला साधारणतः फॉर्म १६,१६ A, १६ B, १६ C यापैकी TDS प्रमाणपत्र जारी केले जाते. कोणत्या प्रकारच्या उत्पन्नातून TDS कपात झाल्यावर, कोणते प्रमाणपत्र मिळते हे आपण खालील तक्त्यात पाहणार आहोत,

फॉर्म न. उत्पन्नाचे स्रोत TDS भरण्याचा कालावधी
फॉर्म १६ पगारातुन मिळणारे उत्पन्न वार्षिक
फॉर्म १६ A इतर प्रकारचे उत्पन्न (उदा. व्याज) त्रैमासिक
फॉर्म १६ B मालमत्तेची विक्री करून मिळालेले उत्पन्न प्रत्येक व्यवहारादरम्यान
फॉर्म १६ C भाड्यातून मिळणारे उत्पन्न प्रत्येक व्यवहारादरम्यान

वरील तखत्यानुसार फॉर्म नंबर १६ हा पगारातून, फॉर्म न. १६ A इतर उत्पन्नातून, फॉर्म न. १६ B मालमत्तेच्या विक्रीतून आणि फॉर्म न. १६ C जागा अथवा घर भाड्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून TDS कपात झाल्यावर जारी होतो.

पगारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून वार्षिक रित्या, इतर प्रकारच्या उत्पन्नातून दर तीन महिन्याला, मालमत्ता विक्रीच्या प्रत्येक व्यवहारात आणि भांड्यातून मिळणाऱ्या प्रत्येक उत्पन्नातून TDS कापला जातो.


TDS दर

उत्पन्नाचे विविध मार्ग असतात, जसे कि वेतन, ऑनलाईन काम करून पैसे कमावणे, ज्या कंपनीचे शेअर विकत घेतले आहेत, त्या कंपनीद्वारे दिले जाणारे व्याज आणि अधिक.

इथे विविध प्रकारच्या उत्पन्नावर, विविध टक्के TDS लादला जातो. कोणत्या उत्पन्नावर किती टक्के (%) TDS कापला अथवा कपात केला जातो, हे आपण खालील तक्त्यात पाहणार आहोत,

उत्पन्नाचे स्रोत उत्पन्नाची रक्कमी TDS दर (%)
वेतन/पगार रु. २.५ लाख व अधिक १० %
सलग ५ वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी EPF मधून काढलेले पैसे रु. ५०,००० व अधिक १० %
सेक्युरीटीस वर मिळणारे व्याजदर (शेअर अथवा बॉण्ड) रु. ५,००० व अधिक १० %
शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक केल्यावर कंपनीद्वारे मिळणारे डिविडेंड रु. ५,००० व अधिक १० %
बँक अथवा पतपेढीमधून मिळणारे व्याज रु. ४०,००० अधिक १० %
लॉटरी अथवा ऑनलाईन गेम खेळून मिळणारे पैसे रु. १०,००० व अधिक ३० %
घोडे शर्यतीतून मिळणारे पैसे रु. १०,००० व अधिक ३० %
कॉन्ट्रॅक्टरला दिले जाणारी देयके रु. ३०,००० व अधिक १ % ते २ %
विमा (Insurance) विकून मिळणारे कमिशन रु. १५,००० व अधिक ५ % ते १० %
सरकारी बचत योजना रु. २,५०० व अधिक ५ %
लॉटरी तिकीट विकून मिळणारे कमिशन रु. १५,००० व अधिक ५ %
यंत्र सामग्री भाड्याने देऊन मिळवलेले उत्पन्न रु. २,४०,००० व अधिक २ %
स्थिर मालमत्ता भाड्याने देऊन, मिळवलेले उत्पन्न (घर, जागा) किमान उत्पन्नाची मर्यादा नाही. १० %
जमीन अथवा इतर स्थिर मालमत्ता विकून मिळवलेले उत्पन्न रु. ५० लाख व अधिक १ %
संयुक्त विकास करारा अंतर्गत मिळालेले उत्पन्न अथवा निधी
किमान उत्पन्नाची मर्यादा नाही.
१० %
व्यावसायिक शुल्क (डॉक्टर, वकील, CA याना दिले गेलेली फी) रु. ३०,००० व अधिक २ % ते १० %
म्युच्युअल फंडमधून मिळणारे व्याज रु. ५,००० व अधिक १० %
सरकारद्वारे हस्तगत केलेल्या मालमत्तेवर सरकार ने संपत्तीग्रस्त व्यक्तीला दिलेली भरपाई रु. २.५ लाख व अधिक १० %
बँक खात्यातून मोठी रक्कम विड्रॉ केल्यावर रु. १ कोटी व अधिक २ %
ई कॉमर्स व्यवसायात सहभागी असणे, जसेकी खरेदीदार, विक्रेता, वस्तू तयार करणारा व अधिक घटक रु. ५ लाख व अधिक १ %
वस्तू खरेदी रु. ५० लाख व अधिक ०.१ %

TDS भरण्याचा कालावधी

दर महिना TDS भरणे आणि वार्षिक अथवा तीन महिन्यांच्या कालावधीत TDS भरणे, या दोन्ही गोष्टी एकमेकांपेक्षा वेगळ्या आहेत, सोबतच दोन्ही प्रकारच्या TDS ची प्रक्रिया देखील वेगळी असते.

इथे TDS भरण्याचा कालावधी त्याच व्यक्तीला मिळतो, जो चलान वापरून TDS कपात करतो, जो व्यक्ती अथवा संस्था TDS कपात करताना चलानचा उपयोग करत नाही, अशा परिस्थितीत ज्या दिवशी TDS कपात केला आहे, त्याच दिवशी TDS आयकर विभागात जमा करणे, अनिवार्य असते.

दर माह TDS भरण्याची अखेरची तारीख कोणती, हे आपण खालील प्रमाणे पाहणार आहोत,

क्र. महिना वेळ मर्यादा
१. एप्रिल ७ मे
२. मे ७ जून
३. जुन ७ जुलै
४. जुलै ७ ऑगस्ट
५. ऑगस्ट ७ सप्टेंबर
६. सप्टेंबर ७ ऑक्टोबर
७. ऑक्टोबर ७ नोव्हेंबर
८. नोव्हेंबर ७ डिसेंबर
९. डिसेंबर ७ जानेवारी
१०. जानेवारी ७ फेब्रुवारी
११. फेब्रुवारी ७ मार्च
१२. मार्च ३० एप्रिल

महत्वाचे मुद्दे

  • कलम २०३-A नुसार, TDS कपात करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती अथवा संस्थेकडे TAN क्रमांक असणे गरजेचे आहे.
  • TDS कपात करणाऱ्याद्वारे, जे TDS प्रमाणपत्र जारी केले जाते, त्यामध्ये TAN चा उल्लेख असणे अनिवार्य आहे.
  • जो काही TDS कपात केला जातो, तो आपल्या पॅन कार्ड सोबत लिंक असतो, त्यामुळे TDS कपात करण्यासाठी पॅन कार्ड असणे गरजेचे आहे.
  • आपण जो TDS भरतो,त्याचा संपूर्ण तपशील हा फॉर्म २६-A वर उपलब्ध असतो.
  • दर तीन महिन्यांनी TDS Return आयकर विभागात जमा करणे गरजेचे असते.

फायदे

TDS, किंवा टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स, ही भारतामध्ये पगार, व्याज, भाडे इत्यादी पेमेंट करताना प्राप्तकर्त्याला देय देण्यापूर्वी देयक रकमेची काही टक्के रक्कम वजा करून कर गोळा करण्याची एक प्रणाली आहे. ही प्रणाली सरकार आणि करदात्यांना अनेक फायदे देते:

1. नियमित महसूल संकलन

TDS मुळे संपूर्ण आर्थिक वर्षात सरकारसाठी महसुलाचा नियमित आणि स्थिर प्रवाह सुनिश्चित होतो. हे अशी परिस्थिती टाळण्यास मदत करते जेथे करदात्यांना वर्षाच्या शेवटपर्यंत त्यांचे कर भरण्यास विलंब होऊ शकतो.

2. अनुपालनाची सुलभता

TDS कर कपात करण्याची आणि जमा करण्याची जबाबदारी देणाऱ्यावर (नियोक्ता, बँक, इ.) हलवते, ज्यामुळे करदात्यांना ते अधिक सोयीस्कर बनते. त्यांना वर्षाच्या शेवटी एकरकमी संपूर्ण कर दायित्वाची गणना करण्याची आणि भरण्याची गरज नाही.

3. कर चुकवेगिरी कमी करणे

स्रोतावरच कर कापला जाईल याची खात्री करून TDS कर चुकवण्याची शक्यता कमी करते. यामुळे करदात्यांना त्यांच्या उत्पन्नाचा अहवाल कमी करणे किंवा त्यांच्या कर दायित्वांमध्ये फेरफार करणे कठीण होते.

4. विस्तृत कर जाळं

TDS हे व्यवहार आणि पेमेंट कॅप्चर करून कर आधार वाढवण्यास मदत करते जे अन्यथा अहवाल न दिलेले असू शकतात.

5. कर संकलनाचे सरलीकरण

सरकारसाठी, TDS कर गोळा करण्याची प्रक्रिया सुलभ करते. हे कर संकलन प्रक्रिया नियमित आर्थिक व्यवहारांशी एकत्रित केल्यामुळे व्यापक कर लेखापरीक्षणाची गरज कमी करते.

६. कर भरणामधील अचूकता

टीडीएसचे उद्दिष्ट आहे की कर अचूकपणे भरले जातील याची खात्री करणे, कारण वजावट सरकारने निश्चित केलेल्या निर्दिष्ट दरांवर आधारित आहे. यामुळे कर दायित्वांमध्ये चुकीची गणना होण्याची शक्यता कमी होते.

7. कर टाळणे प्रतिबंध

TDS कर टाळणे आणि कर चुकवेगिरी विरुद्ध प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून कार्य करते. जेव्हा करदात्यांच्या उत्पन्नाचा काही भाग आपोआप रोखला जातो आणि सरकारला दिला जातो तेव्हा कर चुकवण्याची शक्यता कमी असते.

8. पारदर्शकता

TDS आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देते, कारण देयकर्ता आणि प्राप्तकर्ता या दोघांकडे कर कपात आणि पेमेंटची कागदपत्रे आहेत. हे दस्तऐवजीकरण रेकॉर्ड-कीपिंग आणि ऑडिटसाठी उपयुक्त ठरू शकते.

9. कर ओझ्याचे वितरण

TDS करदात्यांमध्ये कराचा भार अधिक न्याय्यपणे वितरीत करण्यात मदत करते, कारण प्राप्तकर्त्याच्या उत्पन्नाच्या स्तरावर आधारित कर स्रोतावर गोळा केला जातो.

10. कमीत कमी रोख प्रवाह प्रभाव

करदात्यांना, विशेषतः पगारदार व्यक्तींसाठी, TDS त्यांच्या रोख प्रवाहावरील मोठ्या कर दायित्वाचा प्रभाव कमी करते. वर्षभर कर कापले जातात, ज्यामुळे वित्त व्यवस्थापित करणे सोपे होते.

11. अनुपालन अंमलबजावणी

TDS नियमांचे पालन न केल्यास दंड आणि कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात. हे करदाते आणि कपात करणार्‍या दोघांनाही TDS नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन देते.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की TDS विविध फायदे देत असताना, त्याच्या अंमलबजावणी आणि प्रशासनाशी संबंधित आव्हाने आणि गुंतागुंत देखील असू शकतात. TDS ची परिणामकारकता योग्य रेकॉर्ड-कीपिंग, अचूक वजावट आणि वजावट करणार्‍याने वेळेवर जमा करणे यावर अवलंबून असते.


तोटे

टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स (टीडीएस) चे फायदे असले तरी, त्याच्या अंमलबजावणीशी संबंधित काही तोटे आणि आव्हाने देखील आहेत:

1. रोख प्रवाह प्रभाव

TDS चा करदात्यांच्या रोख प्रवाहावर, विशेषतः लहान व्यवसाय आणि व्यक्तींवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. कपात केलेली रक्कम त्यांच्या वापरासाठी उपलब्ध असलेल्या तात्काळ निधीला कमी करते, ज्यामुळे त्यांच्या तरलतेवर संभाव्य परिणाम होतो.

2. चुकीची वजावट

योग्य टीडीएस रकमेची गणना करताना चुका होण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे एकतर जास्त-कपात किंवा कर कमी होते. याचा परिणाम कर विसंगती आणि दुरुस्तीची गरज निर्माण होऊ शकतो, जे वेळखाऊ असू शकते.

3. परतावा विलंब

ज्या प्रकरणांमध्ये जास्त टीडीएस कापला गेला असेल, करदात्यांना सरकारकडून परतावा मिळण्याची प्रतीक्षा करावी लागेल. यामुळे त्यांचा निधी विस्तारित कालावधीसाठी बांधला जाऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होतो.

4. प्रशासकीय भार

नियोक्ते आणि कपात करणार्‍यांसाठी, टीडीएसची गणना आणि कपात करण्याची प्रक्रिया प्रशासकीयदृष्ट्या कठीण असू शकते. यासाठी बदलते कर दर, सूट आणि इतर नियमांचा मागोवा ठेवणे आवश्यक आहे.

5. जटिलता

TDS शी संबंधित कर कायदे आणि नियम जटिल असू शकतात आणि वजावटकर्त्याला दर आणि नियमांमधील बदलांसह अपडेट राहणे आवश्यक आहे. या जटिलतेमुळे चुका आणि संभाव्य कायदेशीर समस्या उद्भवू शकतात.

6. गुंतवणुकीवर परिणाम

व्याज उत्पन्नावरील टीडीएस व्यक्तींच्या गुंतवणुकीच्या निर्णयांवर परिणाम करू शकतो. उदाहरणार्थ, जर मुदत ठेवींमधून मिळणाऱ्या व्याजावर TDS कापला गेला, तर ते व्यक्तींना अशा साधनांमध्ये गुंतवणूक करण्यापासून परावृत्त करू शकते, ज्यामुळे त्यांच्या गुंतवणूक धोरणांवर परिणाम होतो.

7. देयकांमध्ये विलंब

काहीवेळा, देयकाने कापलेला टीडीएस वेळेवर जमा केला जाऊ शकत नाही. या विलंबामुळे कपात करणार्‍यांना दंड आणि करदात्याची गैरसोय होऊ शकते.

8. TDS विसंगती

ज्या प्रकरणांमध्ये वजाकर्ता TDS कापण्यात अयशस्वी ठरला किंवा कपात प्रक्रियेत चुका केल्या, करदात्यांनी त्यांचे कर भरले असले तरीही त्यांना कर अधिकार्‍यांकडून नोटीस आणि दंडाला सामोरे जावे लागू शकते.

9. अनुपालन खर्च

TDS नियमांचे पालन केल्याने नियोक्ते आणि व्यवसायांसाठी खर्च येऊ शकतो, ज्यामध्ये TDS अचूकपणे मोजण्यासाठी आणि कापण्यासाठी सिस्टममध्ये गुंतवणूक करणे, तसेच TDS-संबंधित बाबी हाताळण्यासाठी कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देणे समाविष्ट आहे.

10. कमी उत्पन्न मिळवणाऱ्यांवर परिणाम

टीडीएस कधीकधी कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवर असमानतेने परिणाम करू शकतो, कारण वजा केलेली रक्कम त्यांच्या कमाईचा एक महत्त्वपूर्ण भाग दर्शवू शकते. यामुळे आर्थिक ताण निर्माण होऊ शकतो, विशेषत: आधीच आर्थिक संघर्ष करणाऱ्यांसाठी.

11. दुहेरी कर आकारणी

काही प्रकरणांमध्ये, जुळत नसलेल्या किंवा चुकीच्या TDS नोंदींमुळे, करदात्यांना एकाच उत्पन्नावर दोनदा कर भरावा लागू शकतो, ज्यामुळे संभ्रम निर्माण होतो आणि दुरुस्तीची आवश्यकता असते.

12. प्रशासकीय त्रुटी

टीडीएस रिटर्न भरताना किंवा प्राप्तकर्त्यांना टीडीएस प्रमाणपत्रे प्रदान करताना कपात करणार्‍यांनी केलेल्या चुकांमुळे कर मूल्यांकन आणि फाइलिंग दरम्यान गोंधळ आणि अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

TDS ची रचना कर संकलन सुलभ करण्यासाठी आणि करचोरी रोखण्यासाठी केली गेली असली तरी, त्याची अंमलबजावणी काही आव्हाने आणि अनपेक्षित परिणामांना जन्म देऊ शकते. हे तोटे कमी करण्यासाठी आणि TDS प्रणालीचे सुरळीत कार्य सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य जागरूकता, अनुपालन आणि पर्यवेक्षण आवश्यक आहे.


FAQ

1. TDS चा मुख्य उद्देश कोणता ?

उत्तर : भारत सरकारसाठी कर गोळा करणे, हा TDS चा मुख्य उद्देश आहे.

2. TDS चलान चा उपयोग कशासाठी केला जातो ?

उत्तर : कपात केलेला कर सरकारी तिजोरीत जमा करण्यासाठी, मुख्यतः चलानचा उपयोग केला जातो.

3. TDS भरण्यासाठी पॅन कार्ड का आवश्यक असते ?

उत्तर : टीडीएस भरण्यासाठी पॅन कार्ड अनिवार्य असते, कारण आपले टीडीएस संबंधित डिटेल्स आपल्याला पण कार्ड मुले उपलब्ध होत असतात.

4. TDS Return म्हणजे काय ?

उत्तर : TDS Return म्हणजे त्रैमासिक आधारावर आयकर विभागात जमा केली जाणारी परिपत्रिका अथवा रिपोर्ट होय, ही रिपोर्ट कर कपात करणाऱ्या व्यक्तीला अथवा संस्थेला आयकर विभागात जमा करावी लागते.

5. TDS Return वेळेच्या आत न भरल्यास काय कारवाई केली जाते ?

उत्तर : TDS Return वेळेत न जमा केल्यास, कलम २७१-H अंतर्गत १०,००० ते १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येतो.

6. TAN चा फुल फॉर्म काय ?

उत्तर : “Tax Deduction Account Number” हा TAN चा फुल फॉर्म आहे.

अधिक लेख –

1. GDP म्हणजे काय व GDP चे प्रकार कोणते ?

2. डिजिटल अर्थव्यवस्था म्हणजे काय ?

3. भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये कोणती ?

4. अर्थशास्त्र म्हणजे काय व याचे प्रकार कोणते ?

Leave a Comment