Contact Us

MarathiWord.com वर विसित केल्याबद्दल आपले आभार. जर तुम्ही MarathiWord चे सदस्य आहात आणि दैनंदिन रूपाने जर ह्या माध्यमाचा वापर करत असाल, आणि तुम्हाला त्याबद्दल काहीही शंका अथवा अडचण असल्यास तुम्ही ते कॉमेंट द्वारे आम्हाला सांगू शकता. तुम्हाला त्वरित उत्तर प्राप्त करून देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, तसेच तुम्ही आमच्या social media च्या अकाऊंट वर visit करून DM करून देखील आमच्या पर्यंत तुमच्या समस्या अथवा feedback आमच्या पर्यंत पोहोचवू शकता. 

 
 
धन्यवाद